FREE Patterns

Knitting: ถักหมวกง๊ายง่าย

Easy Hat

เตรียมอุปกรณ์
ไหมพรม : Lion Brand Wool-Ease Thick & Quick 1 กลุ่ม
ไม้นิตขนาด 9 mm.

ขนาดเมื่อถักเสร็จ : เส้นรอบวงของหมวก ประมาณ 19 นิ้ว (48.5 ซม.)

วิธีการถัก : ถักหมวกแบบง๊ายง่าย จะถักด้วยไม้นิตตรง ถักเป็นแผ่นสีเหลี่ยมก่อน เมื่อถักเสร็จค่อยเย็บติดกันให้เป็นหมวก

เตรียมอุปกรณ์เสร็จ มาเริ่มลงมือกันเลย
ขึ้นต้น 44 ห่วง แถวที่ 2-3 : Knit

เริ่มถักลาย Stockinette คือ ถัก Knit 1 แถว Purl 1 แถว
แถวที่ 4 : Knit
แถวที่ 5 : Purl
ถักซ้ำแถวที่ 4-5 จนได้ทั้งหมด 28 แถว

แถวที่ 31 : K2tog (ถักลดห่วง)
ปล่อยปลายไหมให้ยาวพอประมาณ แล้วตัดไหม

วิธีเก็บงาน
เย็บปลายหมวกให้ติดกัน ทำ pom pom แล้วเย็บติดหมวก ก็ได้หมวกน่ารัก ๆ ถักง๊ายง่าย มาใส่อวดเพื่อนแล้วครับบบ

Tags: hat, knitting, pattern, ถักหมวก, นิตติ้ง, วิธีถัก, หมวก, หมวกนิต, หมวกนิตติ้ง, หมวกไหมพรม, แพทเทิร์น, ไหมพรม